Юридичні консультації

Юридичні послуги – проводимо роз'яснювальну роботу щодо чинного Законодавства для осіб з інвалідністю.

Центр підтримки мікробізнесу та самозайнятості

для людей з інвалідністю.

ЖОГОЛІ «Молодь. Жінка. Сім’я» у рамках проекту «Економічні можливості постраждалим від конфлікту», що впроваджується Українським жіночим фондом за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) виконує функції Центру підтримки мікробізнесу та самозайнятості (ЦПМБС) для людей з інвалідністю в м.Житомирі та Житомирській області.

В Центрі надають консультації керівник Проекту Неля Ковалюк, юрист Ольга Денисенко, тренери, які проводили тренінг “Розвиток бізнес-навичок для людей з інвалідністю”.

На питання, які найбільше цікавлять людей, нижче подаємо відповідь юриста.

Хто може бути ФОП?

Кожна людина може відкрити свою справу та побудувати успішний бізнес. І щоб подужати цей шлях, треба мати не тільки ідею, але й зробити перший крок. І найпростіше його здійснити шляхом реєстрації фізичної особою-підприємцем (ФОП)

Кожний з нас має право на здійснення підприємницької діяльності, але є й обмеження.

По-перше, зайнятися нею може фізична особа, яка досягла 18 років. Винятки можливі при досягненні 16-річного віку, наприклад, отримання письмової згоди батьків або вступ у шлюб, коли особа досягає повної цивільної дієздатності

По-друге, займатися підприємницькою діяльністю заборонено державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування. Також ця заборона поширюється на військових ЗСУ та інших законних військових формувань та інше.

Крок 1.

Визначаємось з видом діяльності та системою оподаткування. Перед реєстрацією ФОП, в першу чергу, треба визначитися: яким буде вид діяльності? Його не просто треба сформулювати, а знайти його повну назву та код в Класифікаторі видів економічної діяльності (скорочено – КВЕД). якою буде система оподаткування: загальна чи спрощена? Що для вас буде вигіднішим – сплачувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військовий збір (ВЗ) чи єдиний податок (ЄП)? Детальніше про ці системи поговоримо нижче. Ці питання досить важливі. При помилці в виді діяльності (вказали не те, що хотіли насправді або помилилися з кодом) для її виправлення доведеться проходити процедуру перереєстрації ФОП. Неправильний же вибір системи оподаткування може спричинити фінансові труднощі в майбутньому.  

Крок 2.

Обираємо спосіб реєстрації Порядок проведення держреєстрації встановлений ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV (далі – Закон № 755). Реєстрацію можна зробити  двома шляхами: звернутися до реєстратора (особисто надати документи у паперовій формі або надіслати їх поштою). Реєстратором можуть бути органи місцевого самоврядування, нотаріуси та акредитовані суб’єкти; здійснити реєстрацію самостійно через спеціальні електронні сервіси, тобто через Інтернет (необхідна наявність є переселенцем цифрового підпису – ЕЦП).

Крок 3.

Готуємо документи та передаємо їх реєстратору Самий кропіткий етап – заповнення документів. До пакету документів входять: заява про держреєстрацію ФОП (форма 10, наказ Мін’юсту від 18.11.2016 р. № 3268/5) – обов’язково; заява про обрання фізсобою спрощеної системи оподаткування (форма затверджена наказом МФУ від 20.12.2011  № 1675) та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника ПДВ ( форма № 1-ПДВ до Положення про реєстрацію платників ПДВ, наказ МФУ від 14.11.2014  № 1130), – за бажанням.

При подачі документів заявник обов’язково повинен пред’явити: паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання; копію  реєстраційного номеру з постановки на облік як платника податку (ідентифікаційний номер). Якщо реєстраційного номера не отримували – копія сторінки паспорта з відповідною відміткою. Також держреєстратор може вимагати надати додаткові документи: довіреність, якщо документи подає уповноважений представник майбутнього підприємця; письмову згоду батьків (усиновлювачів) та інші. Щодо заяви про обрання спрощеної системи оподаткування, то її можна подати також пізніше, якщо дану заяву не подати, то ФОП автоматично вважається перебуваючим на загальній системі оподаткування. При заповненні документів слід керуватися такими загальними правилами: заповнити заяву (форму 10) українською мовою друкованими літерами на комп’ютері або від руки; документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст. При заповненні заяви (форми 10): зазначаємо ПІБ та дату народження; вказуємо реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер); серію та номер паспорта – тільки у тому разі, якщо ідентифікаційного номеру немає через релігійні переконання та є відповідна відмітка в паспорті; зазначаємо країну громадянства та адресу реєстрації в паспорті. Якщо це  територія проведення АТО або Крим, то  вказується адреса тимчасового місця проживання; вказуємо види діяльності (їх коди), якими планується займатися, відповідно до  КВЕД. Кількість – без обмежень, тут краще додати більше, щоб потім не витрачати часу на реєстрацію нових кодів (якщо рядків у формі не вистачатиме, їх можна додати). Перший код вважатиметься основним. Ставимо підпис і дату подання документів. Усі ці документи можна подати особисто, через уповноважену особу, поштою. В останньому випадку посилка здійснюється у вигляді цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення, а достовірність підпису на заповненій заяві повинна бути засвідчена нотаріально, а на копії ідентифікаційного номеру – підпис і напис «копія вірна».

Крок 4.

Чекаємо на результат та отримуємо виписку з реєстру на підставі поданого пакету документів проводяться реєстраційні дії шляхом унесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Відповідно до ст. 26 Закону № 755 реєстрація має відбутися протягом 24 годин після надходження документів та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів. Реєстрація відбувається одночасно в органах ДФС, ПФУ та держстатистики. !Результат буде протягом 24 год. Ним може бути реєстрація, зупинення розгляду документів або відмова у реєстрації! Підставами для зупинення розгляду документів (строком на 15 днів), поданих для держреєстрації створення ФОП є (ст. 27 Закону № 755): подання відомостей не у повному обсязі; невідповідність відомостей, зазначених у заяві, відомостям зазначеним у документах, або відомостям, що містяться у ЄДР; неналежне оформлення документів (виправлення і т.п.). Підставами для відмови у держреєстрації ФОП є (ч. 2 ст. 28 Закону № 755): документи подано особою, яка не має на це повноважень; не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом 15-денного строку; в ЄДР існує зареєстроване судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії; наявні встановлені законом обмеження щодо заняття підприємницької діяльністю; наявність запису в ЄДР, що фізична особа уже зареєстрована ФОП. Після отримання реєстратором відомостей про взяття ФОП на облік в ЄДР, від  нього можна отримати виписку з ЄДР у письмовій формі (не треба плутати з витягом з ЄДР в електронній формі, який можна отримати самостійно на сайті ЄДР). Нагадуємо, що для цього в заяві на держреєстрацію слід попередньо поставити опцію «видати виписку з ЄДР в паперовій формі».

Одночасно з реєстрацією ФОП в ЄДР відбувається і реєстрація в органах ДФС, тобто подавати окрему заяву на реєстрацію в ДФС не потрібно. Датою взяття на облік є дата внесення даних до ЄДР. Перевірити цей факт можна онлайн на  тому ж сайті ЄДР. Там же, крім персональних даних, можна побачити інформацію про постановку ФОП на облік в органах держстатистики, номер платника ЄСВ та дату реєстрації.

Крок 5.

Реєструємо книгу обліку у податковій Після реєстрації все ж таки необхідно відвідати податкову, але для реєстрації журналу (книги), в якій ФОП буде вести облік з метою оподаткування.

Вибираємо систему оподаткування

Оподаткування в Україні регулюється Податковим кодексом України здійснюється у двох формах: загальній та спрощеній.

 

Спрощена система оподаткування- це особливий механізм сплати податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Спрощена система оподаткування може бути обрана юридичною особою чи фізичною особою- підприємцем, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим чинним податковим законодавством.

 

Загальна система.

Загальна система оподаткування для фізичних осіб – підприємців дозволяє займатися будь-яким видом діяльності та не має інших обмежень, що притаманні спрощеній системі оподаткування. Також посилюється контроль з боку податкових органів за підприємцями на загальній системі, адже розмір податку з доходів фізичних осіб напряму залежить від результатів господарської діяльності.

ЄСВ і Єдиний податок (ЄП)

Єдиний соціальний внесок або, згідно з Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року (із змінами та доповненнями №1774 від 06.12.2016), єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення страхових виплат за поточними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Платниками єдиного внеску є роботодавці; фізичні особи-підприємці; особи, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються незалежною професійною діяльністю; особи, які працюють на виборних посадах; військовослужбовці та інші категорії платників.

Підприємець може самостійно обрати для себе спрощену систему оподаткування доходів, якщо він відповідає певним вимогам і зареєструється платником єдиного податку.

Ставки податків 2018

Основні ставки податків залишаються незмінними. А саме:

  1. ЄСВ - 22%

  2. Єдиний Податок ФОП 1 група - 10% від ПМПО

  3. Єдиний Податок ФОП 2 група - 20% від МЗП

  4. Єдиний Податок ФОП 3 група - 5% (3%+ПДВ) від доходу

  5. ВЗ - 1,5%

  6. ПДФО - 18%

Розмір податків 2018: Єдиний податок, ЄСВ для ФОП

ФОП 1 група:

Єдиний Податок - 176,20 грн/міс 

ЄСВ "за себе" - 819,06 грн/міс

ФОП 2 група:

Єдиний Податок - 744,60 грн/міс 

ЄСВ "за себе" - 819,06 грн/міс

ФОП 3 група:

Єдиний Податок - від доходу 3% або 5%

ЄСВ "за себе" - 819,06 грн/міс

ФОП загальна система оподаткування

ЄСВ "за себе" - 819,06 грн/міс

ВЗ - 1,5% від чистого прибутку

ПДФО 18% від чистого прибутку

ЄСВ - 22% від чистого прибутку, але не менше 22% від МЗП

Щодо звільнення від сплати єдиного внеску

З 01.01.2017 р. фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та ФОП, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати за себе ЄСВ, якщо вони є пенсіонерами за віком або особи з інвалідністю  та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Ця норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

        

Задати запитання